DatasheetsPDF.com

NFA41R Series. NFA81R10Cxxx Datasheet

DatasheetsPDF.com

NFA41R Series. NFA81R10Cxxx Datasheet
NFA81R10Cxxx Series. Datasheet pdf. Equivalent

Part

NFA81R10Cxxx

Description

NFA81R / NFA41R SeriesFeature


¶î¨ ÐͺŠµçѹ µçÁ÷ VDC NF A81R00C220 NFA81R00C470 NFA81R00C101 NF A81R00C471 NFA81R10C102 NFA81R10C222 NF A81R10C223 NFA41R00C220 NFA41R00C470 NF A41R00C101 NFA41R00C471 NFA41R10C102 NF A41R10C222 NFA41R10C223 NFA41R10C104 î¨ ¾²µç ÈÝÁ¿ A 0.3 0.3 0.3 ²åÈëËðºÄ£¨ 50¦¸ÎÞºÔØÏ µÍ³²âÊ µç·Êý pF 22 47 100 470 1000 2200 22000 22 47 100 470 1000 2200 22000 100000 4 8 1 MHz 0 0 0 0.
Manufacture

ETC

Datasheet
Download NFA81R10Cxxx Datasheet


ETC NFA81R10Cxxx

NFA81R10Cxxx; 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 25 10 MHz 0 0 0 2 6 12 30 0 0 0 2 6 12 30 44 dB£© ¾ Ôµ µç×è 100 MHz 0 2 6 18 24 30 5 8 0 2 6 18 24 30 58 50 1000 MHz 14 20 3 2 40 42 36 38 14 ÒÔÉÏ 20 32 40 42 3 6 38 40 1000 M¦¸ ·¶Î§ ÎÂ¶È 5 0 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 -55¡« +125¡æ 50 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -5 5¡« +85¡æ 53 .


ETC NFA81R10Cxxx

.


ETC NFA81R10Cxxx

.
Part

NFA81R10Cxxx

Description

NFA81R / NFA41R SeriesFeature


¶î¨ ÐͺŠµçѹ µçÁ÷ VDC NF A81R00C220 NFA81R00C470 NFA81R00C101 NF A81R00C471 NFA81R10C102 NFA81R10C222 NF A81R10C223 NFA41R00C220 NFA41R00C470 NF A41R00C101 NFA41R00C471 NFA41R10C102 NF A41R10C222 NFA41R10C223 NFA41R10C104 î¨ ¾²µç ÈÝÁ¿ A 0.3 0.3 0.3 ²åÈëËðºÄ£¨ 50¦¸ÎÞºÔØÏ µÍ³²âÊ µç·Êý pF 22 47 100 470 1000 2200 22000 22 47 100 470 1000 2200 22000 100000 4 8 1 MHz 0 0 0 0.
Manufacture

ETC

Datasheet
Download NFA81R10Cxxx Datasheet
 NFA81R10Cxxx
NFA81R00C220
NFA81R00C470
NFA81R00C101
NFA81R00C471
NFA81R10C102
NFA81R10C222
NFA81R10C223
NFA41R00C220
NFA41R00C470
NFA41R00C101
NFA41R00C471
NFA41R10C102
NFA41R10C222
NFA41R10C223
NFA41R10C104
VDC
50
50
dB
50
A pF
1 10 100 1000 M
MHz MHz MHz MHz
0.3 22
0 0 0 14
0.3 47
0 0 2 20
0.3 100
0 0 6 32
0.2 470 8 0 2 18 40
-55 +125
0.2 1000
0 6 24 42
0.2 2200
0 12 30 36
0.3 22000
0.2 22
10 30 58 38
1000
0 0 0 14
0.2 47
0 0 2 20
0.2 100
0 0 6 32
0.2 470
0.2 1000
4
0 2 18 40
0 6 24 42
-55 +85
0.2 2200
0 12 30 36
0.2 22000
10 30 58 38
0.2 100000
25 44 50 40
53
Recommended third-party NFA81R10Cxxx Datasheet@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact)